O co opravdu jde v konceptu Smart Cities i v pražské městské firmě OICT

Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde. To platí i pro článek Sabiny Slonkové na serveru Neovlivni.cz nazvaný Smart Cities v režii ANO: Čím dražší, tím lepší. Její text je až tak absurdní, že neřeší to, jestli představitelé hnutí ANO udělali něco špatného. Ona vlastně kritizuje to, že jsme v pozici, kdy bychom něco špatného udělat mohli. Chápete to? To už je úplný dada.. Paní Slonková tak povýšila veřejnou diskuzi a žurnalistiku na absurdní úroveň a udělala z ní disciplínu, která s tradičním novinářským řemeslem nemá už fakt nic společného. Je to trochu ve stylu pana Babici. Když nemáte problém a kauzy, tak tam „hoďte“ podezření, pár nesmyslů a lží od opozice a zcela zbytečný a nic neříkající článek je na světě.

Nejdřív bych ráda vyvrátila několik bludů zmíněných v článku. Autorka podsouvá čtenářům, že koncept Smart Cities se uplatňuje pouze ve městech ovládaných hnutím ANO. To je jen účelová lež. Moderní koncept Smart Cities se prostě uplatňuje všude tam, kde ho nejvíce potřebují, a logicky i v těch městech, kde ho umějí nejen prosadit a případně realizovat, ale také zaplatit.

Proto asi málokoho překvapí, že o koncept má zájem například Ostrava i s celým Moravskoslezským krajem. Důvodem je skutečnost, že s jeho pomocí můžou zlepšit i zdejší často kritickou kvalitu ovzduší. A že s konceptem pracuje i hlavní město Praha? I to je celkem logické. Koncept Smart Cities je v zahraničí vyzkoušený model chytrého fungování obcí a měst s využitím nejmodernějších informačních a komunikačních technologií. Šetří totiž zdraví jejich obyvatel a zároveň snižují svou energetickou náročnost.

Tyto argumenty ale v článku chybí. Místo toho si v něm čtenáři přečtou, že je hnutí ANO špatné, protože tento moderní městský koncept chytřejší budoucnosti prosazuje. A že o tento koncept usilují i města jako Brno, Pardubice, Písek i další, je jen k jejich vlastnímu prospěchu. Škoda, že těchto měst není víc. Samozřejmě že každý článek musí mít zápletku a taky její rozřešení. V případě článku Sabiny Slonkové je jím senzační odhalení nekalých rejdů hnutí ANO v pražské městské společnosti ICT. Tedy společnosti, přes kterou půjdou peníze na implementaci zmíněného konceptu v hlavním městě.

V článku si stěžuje zástupce strany Pirátů a člen Komise ICT, že je komise o nákladech na projekt Smart Cities nedostatečně informovaná. Není to pravda. V materiálu, který obdrželi všichni členové komise, stojí: „Na realizaci pilotních projektů prostřednictvím OICT má být z rozpočtu hl. m. Prahy pro roky 2017 a 2018 vynaloženo až 600 mil. korun. Na fixní náklady (příprava a schválení projektu) pro realizaci celého konceptu má být prostřednictvím OICT vynaloženo v letech 2016 – 2018 celkem 91,5 mil. korun. Na variabilní náklady s realizací projektů se vztahuje mandátní odměna OICT ve výši 6,5 procenta." Materiál ale uvádí i další fakta.

Nikdo tak nikdy nebyl uveden v omyl nebo obelhán. Jediné, co členové komise nedostali, je konkrétní znění příkazní smlouvy, protože se v té době ještě upravovala u právníků. Smlouva nicméně obsahuje úplně stejné informace jako materiál, který komise dostala. Piráti také tvrdí, že je rada města neinformovala o personálních nákladech ve výši 43 mil. korun ročně, které město za projekt Smart Cities vynaloží. Tady můžu jen zopakovat, co už členové komise dávno vědí – na fixní náklady (příprava a schválení projektu) celého konceptu má být prostřednictvím OICT v letech 2016 – 2018 vynaloženo celkem 91,5 mil. korun.  

Článek Sabiny Slonkové se také podivuje nad samotným zřízením projektové kanceláře Smart Cities v rámci městské firmy Operátor ICT. Dodám jen, že to bylo opravdu nutné, protože předtím tuto agendu neúspěšně zkoušel řídit Institut plánování a rozvoje. Chytrá řešení a inovativní technologie bohužel nejsou jeho parketou. Na závěr chci čtenáře ještě ujistit, že ručím za to, že je ICT postavena jako moderní městská firma, která technologii i implementaci chytrých městských řešení úspěšně zvládne. Je pod transparentní kontrolou a peníze rozhodně nejsou zneužívány ve prospěch jakéhokoliv politika nebo kmotra tak, jak to bylo v Praze v minulosti dlouho zvykem.

 

Kdybyste tenhle článek sdíleli, budu moc ráda.