Odpověď Asociaci koncesionářů v taxislužbě

Vážení zástupci Asociace koncesionářů v taxislužbě,

v prvé řadě bych se ráda dotázala, kdo je ve Vašem dopise mně adresovaném podepsaný a komu tuto odpověď směřovat.

Jako primátorka Prahy mohu s klidným svědomím prohlásit, že městská hromadná doprava v hlavním městě patří k těm nejlepším a nejlevnějším ve světě. Jsem na tento fakt náležitě hrdá a jako gesčně zodpovědná za mezinárodní prezentaci Prahy budu tuhle dobrou zprávu nadále šířit mezi turisty. V případě, že se však turisté rozhodnou využít vůz taxi, budou mít k dispozici kompletní seznam dispečinků a legálních aplikací, které budou moci využít a vyhnout se tak možnému okradení. Vaše tvrzení, že jsem veřejně doporučila, aby lidé nevyužívali taxislužbu, označuji za zcela lživé. Ráda bych vám zároveň připomněla, vzhledem k vámi citovaným zákonům, vaše nedávné nenávistné vystupování vůči dispečinkům a vydírání hl. m. Prahy v podobě stávky v případě, že s nimi usedneme za jeden jednací stůl nebo otevřené výroky pana Holcmana, že Uber podporuje šíření terorismu, jež prohlásil na společné tiskové konferenci.

V otevřeném dopise, který jste mi napsali, tvrdíte, že dispečinky předražují. Jedná se o vážné tvrzení a doufám, že jste schopni tato fakta o masivním předražování a klamavé reklamě prokázat a nepoškozovat tak majitele dispečinků. Nemohu zároveň než připomenout, že novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 111), o které jste s námi odmítli nadále jednat a vyhrožovali stávkou, obsahuje právě úpravu práv a povinností radiodispečinků.

Jsem si jista, že tvrzením o tom, že nepoctiví taxikáři okrádají turisty, jsem jasně nadefinovala, kdo koho okrádá. Mým hlavním cílem je nikoliv zajistit taxikářskému cechu dobré „rito“, ale naopak zajistit zde komfort pro turisty a vyhnout se mezinárodní ostudě, kterou okrádání turistů bezpochyby způsobilo. Jen díky maximální ceně, která je v Praze stanovena, jsme schopni tyto nepoctivé taxikáře odhalovat a chránit tak Praze dobré jméno. V situaci v jaké taxislužba v Praze je, není možné cenu deregulovat.

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, se sice dotýká podobné oblasti, ale není speciálním právním předpisem při uplatnění cenové regulace. Ochrana hospodářské soutěže je dle tohoto zákona vnímána jako ochrana mezi soutěžiteli, zejména ve smyslu zajištění stejných soutěžních podmínek.

Z pohledu zákona o cenách je ochrana hospodářské soutěže vnímána jako ochrana všech účastníků trhu, tj. kupujících i prodávajících. Ani Úřad na ochranu hospodářské soutěže však nevnímá regulaci formou maximální ceny jako protisoutěžní, ale za nadbytečnou regulaci by považoval současné zavedení ceny minimální a maximální nebo stanovení ceny pevné. Pokud máte přesto námitky k uplatnění cenové regulace, obraťte se, prosím, na nadřízený orgán, tj. na Ministerstvo financí. Do té doby maximální cena zůstane regulovaná. Opět bych ráda připomněla, že náš návrh novely zákona č. 111, o kterém jste vy odmítli jednat, upravoval zmiňované vozy bez taxametru při přepravě na základě předchozí písemné smlouvy.

Není to poprvé, co obviňujete kolegy z odboru dopravních agend, že nevykonávají dobře svoji práci. Opakovaně vás vyzývám, abyste dodali důkazy o těchto tvrzeních. V opačném případě přestaňte veřejně poškozovat dobrá jména mých kolegů nebo budu nucena vyzvat kolegy k zahájení patřičných právních kroků kvůli poškozování jejich dobrého jména.

Důrazně odmítám tvrzení, že mi nezáleží na zákaznících. Kdyby mi na zákaznících nezáleželo, tak nechám deregulovat cenu, ať se cestující pořádně prohnou, nebudu trvat na standardech pro jejich komfort nebo je nadále nechám na pospas partičce z Pařížské. Ve všech vyspělých městech západní Evropy existují pěší zóny, kam nemohou ani vozidla taxi a pevně věřím, že vyčištění Pařížské Pražané velmi ocení.

Počet vozů taxi, který uspokojí poptávku v Praze, je zhruba 2,5 tis. Nyní v hlavním městě jezdí asi 10 tis. taxikářů. Je tudíž logické, že převis nabídky nad poptávkou neumožní, aby se všichni řidiči uživili, trh je zákonitě pokřiven a někteří řidiči se snaží obohatit nelegální cestou. Řešením není deregulace ceny, která by dopadla na Pražany a turisty, ale naopak odfiltrování nadbytečné nabídky, což nová úprava zkoušek do jisté míry zajistí a odstraní z trhu nelegální podnikatele. Znalost cizího jazyka nepovažuji za zbytečnou šikanu, ale nutnost, protože Praha je jedním z nejnavštěvovanějších měst na světě.

Jsem si jista, že máte jasné důkazy o tom, že jsem, jak tvrdíte, donutila úředníky, aby vaše podklady označili za podvrh. V příloze tohoto dopisu posílám kompletní přehled podkladů, které jsme od vás obdrželi, ať si každý udělá názor, jestli jsou tyto podklady dostatečné pro přepočítání maximální ceny. Zároveň bych vám vřele doporučila, abyste si nastudovali pojmy jako „analýza“ nebo „reprezentativní vzorek“, abychom mohli vést kvalitní debatu o vašich podkladech. Dovolte mi, abych se vás dotázala, který primátor v historii s vámi na jednáních trávil tolik času jako já. Absolvovali jsme řadu ne vždy konstruktivních jednání a váš výrok o tom, že jsem vám měla dát odůvodnění, proč odcházím, mi přijde jako nehorázný, mou zodpovědností je zajistit chod města, ne sněmování nad prosazováním zájmů jednoho podnikatelského odvětví.

Ultimativním protestem, jak blokádu nazýváte, si u hlavního města Prahy nic nevynutíte. Praha musí kvůli bezpečnosti Pražanů rušit takovou nádhernou událost, jako je oficiální rozsvěcení vánočního stromu jen proto, aby zajistilo bezpečnost Pražanů. V situaci, jaká ve světě panuje, chcete vy, při plném vědomí, ohrozit bezpečnost v hlavním městě Praze a já udělám maximum proto, abych vám v tom zabránila. Chcete Pražany vystavit velkému riziku a váš účel není vznešený, ale naprosto sobecký. Opatření, která navrhuji, nejsou pro poctivé taxikáře žádným trestem.

Přeji Vám dobrý den.

Adriana Krnáčová
Primátorka hlavního města Prahy

V dopisu AKT jsem musela opravit řadu chyb.

Podívat se můžete i na kompletní přehled podkladů, které jsem od zástupců taxi služby obdržela - dokument 1 a dokument 2. Více toho opravdu nebylo.

 

Kdybyste tenhle článek sdíleli, budu moc ráda.